Każde polskie miasto nierozerwalnie związane jest z jakąś legendą przykazywaną przez mieszkańców z pokolenia na pokolenie. W Częstochowie dziadkowie opowiadają wnukom legendę o Częstochu. Adam / Flickr.com CC BY-SA 2.0) Garncarz z historią Legendarny Częstoch urodził się w rodzinie garncarskiej. Jednak natura nie obdarzyła go takimi umiejętnościami jak ojca. Kupnem pierwszej wykonanej przez niego misy ozdobionej znakami jakie widział na rycerskich tarczach nikt długo nie był zainteresowany. Przez lata stała bezużyteczna na piecu. Po pewnym czasie, kiedy ...