Odwiedzając Częstochowę nie sposób odmówić sobie wzięcia udziału w koncercie Filharmonii Częstochowskiej. Również mieszkańcy Częstochowy doceniają doznania kulturalne jakie serwuje im rodzima Filharmonia i przy dźwiękach muzyki poważnej oddają się wypoczynkowi. Waraciła / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Historia Filharmonii Częstochowskiej Historię Filharmonii Częstochowskiej rozpoczęły pierwsze oficjalne koncerty w Teatrze Miejskim jakie odbyły się tuż po oswobodzeniu miasta z okupacji niemieckiej. Niebawem ze względu na olbrzymie zainteresowanie mieszkańców Częstochowy jej działalnością, Orkiestra usamodzielniła się i przez dwadzieścia lat ...