Częstochowa jest miastem słynnym na terenie całego kraju z osiągnięć w różnych dyscyplinach sportowych. Na terenie miasta działa wiele klubów sportowych, w których zawodnicy intensywnie uprawiają różne dziedziny sporu i ze względu na wzmożone treningi narażeni są na wszelkiego typu kontuzje.

poradnia

Dfg / Flickr.com CC BY-SA 2.0)

Ekovita

Z myślą o zapewnieniu im specjalistycznej opieki, w częstochowskim centrum medycznym „Ekovita” specjalistyczną pomoc medyczną świadczy Poradnia Medycyny Sportowej. Medycyna sportowa zajmuje się nie tylko leczeniem kontuzji ale również wspomaga ustalanie racjonalnych dla zdrowia zawodników form treningów, zapobiega pojawianiu się kontuzji oraz na bieżąco kontroluje stan zdrowia pacjentów intensywnie uprawiających sport. Tak ważne dla każdego zawodnika badania okresowe mają na celu wczesne wykrycie niebezpiecznych dla zdrowia zmian w funkcjonowaniu organizmu będących częstym efektem uprawiania określonego rodzaju dyscypliny sportowej. Zadaniem medycyny sportowej jest należyta opieka nad każdym zawodnikiem zarówno zdrowym jak i chorym, który w odróżnieniu od pozostałej grupy pacjentów odwiedzających „Ekovitę” poddaje się wzmożonej aktywności ruchowej.

Poradnia Medycyny Sportowej

W ramach działalności Poradni Medycyny Sportowej zawodnicy częstochowskich klubów sportowych mogą bez ograniczenia korzystać z usług obejmujących konsultacje jak również przyznawanie licencji na amatorskie uprawianie sportu, badania okresowe dedykowane sportowcom oraz suplementację diety specjalnie dostosowanej dla potrzeb osób aktywnie uprawiających sport.