Odwiedzając Częstochowę nie sposób odmówić sobie wzięcia udziału w koncercie Filharmonii Częstochowskiej. Również mieszkańcy Częstochowy doceniają doznania kulturalne jakie serwuje im rodzima Filharmonia i przy dźwiękach muzyki poważnej oddają się wypoczynkowi.

filharmonia częstochowska

Waraciła / Wikimedia CC BY-SA 3.0

Historia Filharmonii Częstochowskiej

Historię Filharmonii Częstochowskiej rozpoczęły pierwsze oficjalne koncerty w Teatrze Miejskim jakie odbyły się tuż po oswobodzeniu miasta z okupacji niemieckiej. Niebawem ze względu na olbrzymie zainteresowanie mieszkańców Częstochowy jej działalnością, Orkiestra usamodzielniła się i przez dwadzieścia lat koncertowała w obiekcie położonym przy ulicy Dąbrowskiego. Już w połowie lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku rozpoczęły się starania o budowę sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia, które w latach sześćdziesiątych zakończyły się oddaniem do użytku budynku noszącego nazwę Dom Kultury „Filharmonia”.

Częstochowska orkiestra

Częstochowska Orkiestra rangę Filharmonii otrzymała dopiero w latach siedemdziesiątych. Od tego czasu zwiększyła się nie tylko ilość koncertów ale również repertuar muzyczny, który objął wszystkie gatunki muzyki poważnej i rozrywkowej począwszy od koncertów oratoryjno kantatowych a skończywszy na recitalach. Szalenie ważnym dla mieszkańców Częstochowy repertuarem Filharmonii stały się niedzielne poranki muzyczne przeznaczone dla najmłodszego grona słuchaczy.

Chór Colegium Cantorum

Dziś działalność Częstochowskiej Filharmonii wspiera chór „Colegium Cantorum” pod dyrekcją Janusza Siedlaka oraz zapraszani do uczestniczenia w koncertach słynni soliści tacy jak Vadim Repin, Dame Evelyn Glennie czy Midori.